Tulkkaus- ja hyvinvointipalvelut TarjaSinikan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tulkkaus- ja hyvinvointipalvelut TarjaSinikka
Kauppakatu 25 C 406
80100 Joensuu
Yhteyshenkilö
Tarja Varis
+358 50 467 0157

Yleistä

Meille asiakkaidemme yksityisyys on tärkeää, ja olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme henkilökohtaisia tietoja asianmukaisin menettelyin.
Toimitamme tulkkauspalvelut Kansaneläkelaitoksen (Kela) palvelutuottajana sekä henkilötietojen käsittelijänä Kelan puolesta. Rekisterinpitäjänä toimii Kela, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan Kelan sopimuksen ja ohjeistuksen mukaisesti.Henkilötietojen keräämisen peruste ja käyttötarkoitus
Kelan palvelutuottajana käytämme sopimuksen perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja ainoastaan puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamiseen.
Sähköisen yhteydenpidon (verkkosivuston yhteydenottolomake ja sähköpostiviestit) yhteydessä keräämme ja käytämme tietoja ainoastaan yhteydenpidollisiin tarkoituksiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Kelan palvelutuottajana käsittelemme rekisterissä olevia asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Sähköisen yhteydenpidon yhteydessä kerättävät tiedot:

Säännönmukaiset tietolähteet

Kelan palvelutuottajana käsiteltävät asiakastiedot saamme käyttöömme Kelalta osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti. Kansaneläkelaitos toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Palvelun hankkiminen palveluntuottajalta perustuu palveluun oikeutetulle henkilölle annettuun päätökseen.

Sähköisen yhteydenpiton yhteydessä henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Kelan palvelutuottajana olemme henkilötietojen käsittelijä, ja rekisterinpitäjänä toimii Kansaneläkelaitos. Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen tarkoitukset ja keinot.
Käsittelemme Kelan palvelutuottajana asiakkaista saamiamme henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän (Kela) antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti noudattaen Kelan tietosuoja- ja tietoturvaohjeistusta.
Verkkosivuston ja sähköpostin kautta tapahtuvaan yhteydenpitoon liittyvät tiedot on tallennettu EU:ssa sijaitsevalle palvelimelle, johon on rajattua pääsy vain asianomaisille henkilöille yksityisin salasanoin.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Kelan palvelutuottajana käsittelemiämme henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä toimestamme kolmansille osapuolille. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset voivat tapahtua vain Kelan toimesta heidän tietosuojakäytöntönsä mukaisesti.
Verkkosivuston palvelimella tallennettavia yhteydenottoon liittyviä tietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille teknisen palvelun toteuttamiseksi.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kelan palvelutuottajana käsittelemiemme asiakastietojen siirrosta vastaa rekisterinpitäjänä toimiva Kela.
Verkkosivuston palvelimen yhteydessä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä myös palveluntarjoajan toimesta, joka sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on palveluiden toteuttamiseksi välttämätöntä. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan sen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Kelan palvelutuottajana käyttämiemme asiakastietojen säilyttäminen tapahtuu rekisterinpitäjän (Kela) ilmoittaman tietosuojan mukaisesti.
Verkkosivuston palvelimella säilytettäviä tietoja säilytämme lähtökohtaisesti vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tämän tietosuojaselosteen kuvaamat käyttötarkoitukset.
Asiakkaan pyynnöstä henkilötietoja voidaan poistaa Tulkkaus- ja hyvinvointipalvelut TarjaSinikan järjestelmästä.

Evästeet

Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto tallentaa käyttämällesi laitteelle.
Verkkosivustomme käyttää evästeitä
⦁ verkkosivujen teknisille toiminnoille, sekä
⦁ anonyymiin vierailija-analytiikkaan.
Vierailija-analytiikkamme käsittelee vierailijoiden tietoja anonyymisti salaten tunnistettavat tiedot verkkosivuston vierailijasta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus:

⦁ saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
⦁ saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsiteltävät henkilötiedot;
⦁ vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
⦁ vaatia henkilötietojensa poistamista;
⦁ peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
⦁ vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on palveluntarjoajan oikeutettu etu;
⦁ vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Tulkkauspalvelujen tuottamiseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä Kansaneläkelaitos toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön rekisterinpitäjänä. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö suoraan rekisterinpitäjälle (Kela).

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Yhteydenotot, pyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta tulee tehdä sähköpostitse Tarja Varikselle sähköpostilla ositteeseen tarja.varis(ät)tarjasinikka.fi. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.
Tulkkaus- ja hyvinvointipalvelut TarjaSinikka
Kauppakatu 25 C 406, 80100 Joensuu
Tarja Varis, 050 467 0157.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön ja palvelumme muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 13.12.2018.