Kelan valtuuttama puhevammaisten tulkki

Yrityksellä on Kelan kanssa tulkkauspalvelujen sopimuskumppanuus.

Tulkkauspalvelu elämän avuksi

Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun perusopintojen jälkeen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja harrastamiseen tai virkistykseen.

Tulkkauspalvelujen hakeminen

Tulkkauspalvelujen hakeminen edellyttää, että tulkkauspalvelun käyttäjä pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja että hän käyttää jotakin toimivaa puhetta tukevaa- tai korvaavaa kommunikointimenetelmää.

Lakisääteiset tulkkauspalvelut järjestää Kela ja ne ovat asiakkaille maksuttomia. Tulkkitilaukset tehdään Kelan välityskeskukseen, mistä sopivat tulkit välitetään asiakkaille. Asiakas voi esittää toiveita haluamastaan tulkista.

Näin tilaat tulkin

Tulkkitilaukset tehdään Kelan kautta puhelimitse tai tekstiviestillä numerosta 020 634 4813 (Keskinen alue) tai sähköpostitse vatu.keskinen(at)kela.fi

Puhevammaisten tulkin toimintamalli

Tulkkina tulkkaan kaikki asiat lisäämättä ja poistamatta viestistä mitään. Olen pelkästään puolueeton viestinvälittäjä, enkä osallistu keskusteluihin enkä anna omien mielipiteitteni vaikuttaa työhöni.

Toimintani on luotettavaa, asiakasta kunnioittavaa ja rauhallista. Siinä toteutuu asiakkaan itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus. Tulkkaukseni avulla tulet kuulluksi, ymmärretyksi, sinua ymmärretään ja saat esittää omat mielipiteesi.

Olen vaitiolovelvollinen ja noudatan puhevammaisten tulkin ammattieettisiä ohjeita.

Asiakasryhmäni:

Menetelmät, joita käytän:

Tilanteet, joissa olen tukena: